Energetikai mérnöki alapképzés

 

 


A képzés célja energetikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos, fenntartható és gazdaságos, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő energiaellátását megvalósítani és üzemeltetni, továbbá képesek az energetikai-technológiai megoldások egészségre és biztonságra való hatásmechanizmusainak azonosítására, azok egészséges és biztonságos működtetésére. Alapvető műszaki és kapcsolódó gazdasági ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek az energetikai rendszerek és technológiák tervezése, vizsgálata és üzemeltetése terén. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A Gépészmérnöki Kar által gondozott szak részletes és sajátos képzési célja, amely kiegészíti a KKK-ban foglaltakat:

 

A szakon végző mérnökök alkalmasak lesznek az atomenergetikai folyamatok üzemeltetésére, a megfelelő komfortérzetet (hűtés, fűtés, szellőzés) biztosító lakó- és munkakörnyezet megtervezésére, energiaátalakító és -felhasználó komplex rendszerek (erőművek, távhőszolgáltatók, vegyipari és élelmiszeripari létesítmények, nagyobb üzemek) energiaellátásának tervezésére és üzemeltetésére, a villamos energia szállításával és elosztásával kapcsolatos feladatok megoldására. Mindezek mellett a környezetvédelem, a megújuló energiák, a fenntarthatóság, valamint az energia-menedzsment területeken is hasznosítható ismereteket szereznek.

 

További részletek >>>

 

Kapcsolódó dokumentumok

Képzési program (ÚJ) tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től kezdő hallgatók részére

 

A Képzési program tartalmazza a

  • tantervet és
  • a tantárgyak leírásait a követelményeit összefoglaló tantárgyi adatlapokat

Specializálódás a képzés során, választható specializációk:


 

Képzési program a tanulmányaikat 2016. szeptember 1-ig megkezdett hallgatók részére

 

A honlapon lévő információk tájékoztató jellegűek, az oktatásba korábban belépő hallgatók esetén eltérések lehetnek!

 

Választható specializációk:

  • atomenergetika
  • épületenergetika
  • hőenergetika
  • villamos energetika
  • vegyipari energetika

(Törzsanyag tantárgyai: Képzési tájékoztatóban)

Korábban indult képzések: Képzési tájékoztatók archívuma

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR - BSc | Template by Joomla Templates