BSc szakmai gyakorlat

 

  • szakmai gyakorlat szabályzatai - Feltöltés alatt
  • szakmai gyakorlat felelősök - Feltöltés alatt
  • letölthető űrlapok - Feltöltés alatt
  • vállalatoknak együttműködési megállapodás minta - Feltöltés alatt

 

Gépészmérnöki alapszak

 

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, melyre a szakirányt gondozó (vagy a szakmai gyakorlatot szervező) tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes szakirány választása van. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni.

 

Mechatronikai mérnök alapszak

 

Szakmai gyakorlat: 6 hét a 6. szemeszter után

 

Energetikai mérnök alapszak

 

A 6. félévet követően 6 hetes szaktárgyi gyakorlaton való részvétel kötelező. A gyakorlatot az adott szakiránynak megfelelő kutató, tervező, termelő vagy kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásnál (üzemben) szervezi a szakirányt gondozó tanszék. A szakmai gyakorlaton az üzemi témavezető irányításával, egyénileg megválasztott témakörben önálló feladatot készítenek a hallgatók, amelyről összefoglaló dolgozatot és munkanaplót nyújtanak be.

 

A Szakmai gyakorlat c. tárgyat szakirányonként a szakirányt gondozó tanszék kódjának megfelelően kell felvenni. Az egyes tárgyakat és kódokat az alábbi táblázat mutatja:

 

Szakirány Szakmai gyakorlat
Atomenergetika BMETE80AE019
Épületenergetika BMEGEÉPA4SZ
Hőenergetika BMEGEENA4SZ
Villamos energetika BMEVIVEA0033

 

Ipari termék- és formatervező alapszak

 

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, melyre a képzést gondozó Gép- és Terméktervezés Tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun-rendszerben felvenni.

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR | Template by Joomla Templates