Költségtérítési összegek 2010/11-es tanévre

 

2010/2011 Felvett kreditenkénti

költségtérítés (KK)

Ft/kredit

Alapképzés, egyetemi szint 9700
Alapképzés főiskolai szint 6300
   
Párhuzamos képzés egyetemi szint 7600
Párhuzamos képzés főiskolai szint 4500
   
Kiegészítő képzés, nappali tagozat 9700
Kiegészítő képzés, levelező tagozat 3100
   
BSc képzés (minden szakon) 9700
BSc párhuzamos képzés 7600
   
MSc képzés (minden szak) nappali 10900
levelező 10900

 

 

2010/11/1 előtt beiratkozott hallgatók költségtérítési összegének kiszámítása:

 

Felvett kreditpontonként számítandó: Ksz= FK*KK

ahol

Ksz- számított költségtérítés

KK- kreditenként kiírt költségtérítés

FK- felvett kredit

 

2010/11/1-től beiratkozott alap- és mesterdiplomás képzés nappali és levelező tagozatos hallgatóinak költségtérítése az alábbi algoritmus szerint kerül kiszámításra:

 

Ksz= MAX(BK;FK*KK)

ahol

Ksz- számított költségtérítés

BK- beiratkozási költségtérítés BK= 15*KK

KK- kreditenként kiírt költségtérítés

FK- felvett kredit

 

Költségtérítési kedvezmény a beiratkozási költségtérítés feletti részre adható.

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR | Template by Joomla Templates