Kétciklusú képzés

 

A "Bolognai Nyilatkozat"-ban leírtak alapján a Gépészmérnöki Karon 2005/2006-os tanévtől bevezetésre került a kétciklusú képzés. E képzés egyik lényeges jellemzője, hogy az első ciklus végén (alapdiploma, BSc) hét szemeszternyi tanulás (210 kredit gyűjtése) után a hallgató olyan gyakorlati ismereteket is elsajátít, amely lehetővé teszi számára az iparban való elhelyezkedést. Azok számára, akik további ismereteket kívánnak szerezni valamelyik speciális szakterületen, elegendő elméleti alapot ad, hogy további tanulmányaikat is sikeresen végezhessék. E második ciklus végén mester (MSc, Magister) végzettséget szerezhetnek további négy félévnyi tanulás (120 kredit megszerzése) után. Az egyetemen megszerezhető legmagasabb szintű oklevél a PhD (doktori) fokozat. A legjobb pályázók felvételt nyernek a kar doktori képzésére, ahol kutatási témát és konzultációs segítséget kapnak hat szemeszteren keresztül.

 

A BME Gépészmérnöki Kara az alapdiplomás képzés tananyagának kialakítása során is arra törekedett, hogy a képzést sikeresen teljesítő hallgatók tudása az egyetem tradícióinak megfelelően magas színvonalú, korszerű, európai mércével mérve is versenyképes legyen, és biztos továbblépést jelentsen a mesterdiploma megszerzése felé.

 

A Gépészmérnöki Kar alapképzései:

A Gépészmérnöki kar mesterképzései:


 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR | Template by Joomla Templates