Felvételizőknek - Mesterképzés

 

2019. évi keresztféléves felvételi eljárás

 

Ezen az oldalon a 2019. februárjában induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2018. október 20. és 2019. január 31. (specializáció besorolás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

Mesterszakok

 

A 2019. évi keresztféléves felvételi eljárásban – 2019. februári kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról

 

Leendő jelentkezőink számára 2018. októberében átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterszakokról és felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei, kreditelismerési eljárás

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, részleges kreditelismeréssel elfogadottak, továbbá az előző két csoportba nem tartozók. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tantárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlapokkal és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a „2019K kreditelismerés – Jelentkező Neve” kifejezést feltüntetni.

 

Egyszerűsített kreditelismerési eljárás

 

Az előzetes kreditelismerési eljárás azon alapszak-mesterszak párosítások esetében, amelyek a jogszabály szerint részleges elismeréssel rendelkeznek, elegendő az egyszerűsített kreditelismerési eljárást kezdeményezni, ennek űrlapjai szakonként eltérőek (ha több mesterképzési szakra jelentkezik, akkor szakonként egy-egy űrlapot kell benyújtania):

 

Általános kreditelismerési eljárás

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a felvezető tantárgyakról szóló tájékoztatóban, úgy az alábbi űrlap használatával általános kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követően kell teljesíteni.

Általános előzetes kreditelismerési eljárás űrlapja

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2019. január 10-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Többletpontok


Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2019. január 10-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében, aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel, azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés

 

A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben, vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2018. december 12-18. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben, vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez a 2018/19/1. félévben alapképzési oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2018. december 7-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állományt kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása (elérhető december 5-től)

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük


A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik, mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye, vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege: 4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01425279

Kedvezményezett neve: BME

Átutalás közleménye: Felvételi azonosító, adóazonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás

 

Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását 2019. január 26-tól egy on-line elektronikus felületen teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról

 

A specializációk közötti választás részletes szabályai

 

További információk

 

Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2018. évi általános felvételi eljárás

 

A specializációválasztás eredményei ebben a dokumentumban megtekinthetők. A döntés ellen fellebbezés nyújtható be augusztus 28-ig a NEPTUN rendszeren keresztül 999-es kérvény formájában. Ugyanezen határidőig lehet rendkívüli eljárásban specializációt választani azoknak, akik ezt még nem tették meg.

 

Ezen az oldalon a 2018. szeptemberében induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2018. április 10. és 2018. agusztus 31. (specializáció besorolás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

A június 11-15. között tartott mesterszakos felvételi elbeszélgetések eredménye ebben a dokumentumban megtekinthetők. Az eredményekkel kapcsolatos további felvilágosítás az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. tól  kérhető, továbbá az esetleges felszólalások, észrevételek is ezen a címen jelezhetők.

 

A felvételi elbeszélgetések beosztása ebben a dokumentumban elérhető. Amennyiben a beosztással kapcsolatban kérdése vagy kérése (pl. más időpontot szeretne) van, azt jelezze a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen. Szintén ezen a címen jelezze, ha korábban, felvételi elbeszélgetésen szerzett pontjait szeretné beszámíttatni ebben a felvételi eljárásban.

 

Mesterszakok


A 2018. évi általános felvételi eljárásban – 2018. szeptemberi kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról

 

Leendő jelentkezőink számára 2017. októberében (a 2018. évi keresztféléves eljáráshoz kapcsolódan) átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterszakokról és felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei, kreditelismerési eljárás

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, részleges kreditelismeréssel elfogadottak, továbbá az előző két csoportba nem tartozók. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tantárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bemeneti feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlapokkal és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a „2018A kreditelismerés – Jelentkező Neve” kifejezést feltüntetni.

 

Egyszerűsített kreditelismerési eljárás

 

Az előzetes kreditelismerési eljárás azon alapszak-mesterszak párosítások esetében, amelyek a jogszabály szerint részleges elismeréssel rendelkeznek, elegendő az egyszerűsített kreditelismerési eljárást kezdeményezni, ennek űrlapjai szakonként eltérőek (ha több mesterképzési szakra jelentkezik, akkor szakonként egy-egy űrlapot kell benyújtania):

Általános kreditelismerési eljárás

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a felvezető tantárgyakról szóló tájékoztatóban, úgy az alábbi űrlap használatával általános kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követően kell teljesíteni.

Általános előzetes kreditelismerési eljárás űrlapja

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2018. július 11-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Többletpontok

 

Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2018. július 11-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés

 

A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2018. június 11-15. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez a 2017/18/2. félévben alapképzési oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2018. június 4-ig kell elküldeni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük

 

A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

 

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege: 4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01425279

Kedvezményezett neve: BME

Átutalás közleménye: Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás

 

Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását július 27-től egy on-line elektronikus felületen teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról

 

A specializációk közötti választás részletes szabályai

 

Specializációválasztási űrlap

 

További információk

 

Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2018. évi keresztféléves felvételi eljárás

 

Ezen az oldalon a 2018. februárjában induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2017. október 30. és 2018. január 31. (specializáció besorolás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

A 2018. évi keresztféléves felvételi eljárásban a jelentkezők választása és a felvételi pontszám alapján a Dékáni Hivatal elkészítette a jelentkezők besorolását, melyet ebben a dokumentumban lehet megtekinteni. A besorolási döntéssel szemben az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. benyújtott fellebbezésben lehet kifogással élni. Akik még nem választottak, a NEPTUN rendszeren keresztül benyújtott (999 jelű) kérelemben tehetik meg, de csak az induló specializációkra jelentkezhetnek.

 

A 2018K felvételi eljárásban 2017. december 11-14. között tartott felvételi elbeszélgetések eredményei ebben a dokumentumban megtekinthetők. Az eredménnyel kapcsolatos kérdést, észrevételt, illetve kifogást az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címére lehet megküldeni 15 napon belül.

 

Az egyes mesterképzési szakokra jelentkezők felvételi elbeszélgetéseinek beosztása ebben a dokumentumban megtekinthető. A megadott beosztástól - indokolt esetben - kérelemre el lehet térni. Ilyen irányú kéréseiket az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. szíveskedjenek megküldeni. Ne feledkezzenek meg a szakdolgozat beküldéséről (elektronikus formában, szükség esetén nem végleges, munkaközi változatban idegen nyelvű összefoglalóval együtt)!

 

Mesterszakok

 

A 2018. évi keresztféléves felvételi eljárásban – 2018. februári kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról

 

Leendő jelentkezőink számára 2017. októberében (a 2018. évi keresztféléves eljáráshoz kapcsolódan) átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterszakokról és a felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei, kreditelismerési eljárás

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, részleges kreditelismeréssel elfogadottak, továbbá az előző két csoportba nem tartozók. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tantárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlapokkal és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a „2018K kreditelismerés – Jelentkező Neve” kifejezést feltüntetni.

 

Egyszerűsített kreditelismerési eljárás

 

Az előzetes kreditelismerési eljárás azon alapszak-mesterszak párosítások esetében, amelyek a jogszabály szerint részleges elismeréssel rendelkeznek, elegendő az egyszerűsített kreditelismerési eljárást kezdeményezni, ennek űrlapjai szakonként eltérőek (ha több mesterképzési szakra jelentkezik, akkor szakonként egy-egy űrlapot kell benyújtania):

 

Általános kreditelismerési eljárás

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a felvezető tantárgyakról szóló tájékoztatóban, úgy az alábbi űrlap használatával általános kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követően kell teljesíteni.

Általános előzetes kreditelismerési eljárás űrlapja

 

Előzetes kreditelismerési eljárás kérésére szolgáló űrlap

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2018. január 11-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Többletpontok


Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2018. január 11-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés

 

A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2017. december 11-15. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez a 2017/18/1. félévben alapképzési oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2017. december 5-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása (elérhető december 5-től)

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük


A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege:            4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma:            10032000-01425279

Kedvezményezett neve:             BME

Átutalás közleménye:   Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás

 

Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról és a választási eljárásról

 

A specializációk közötti választás részletes szabályai

 

Specializáció választási űrlap (elérhető december 15-től)

 

További információk

 

Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2017. évi általános felvételi eljárás

 

Ezen az oldalon a 2017. szeptemberben induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2017. április 18. és 2017. augusztus 11. (specializáció besorolás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

A specializációválasztás eredményei ebben a dokumentumban érhetők el. Azokra a specializációkra lehetett bekerülni, amelyek a februári (keresztféléves) felvételi eljárásban elindultak. A besorolási döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni augusztus 28-ig. A jogorvoslati kérelmet a NEPTUN rendszeren keresztül 999-es kérvény formájában lehet benyújtani. Kérjük azokat a felvett kollégákat akik meg nem választottak specializációt, hogy ezt mihamarabb tegyék meg.

 

A 2017. évi általános felvételi eljárásban a mesterszakokra felvételizők részére 2017. júniusában tartott, a záróvizsgával egybekötött felvételi elbeszélgetések részletes eredményei (pontszámai) ebben a dokumentumban megtekinthetők. Az eredményekkel kapcsolatos észrevételeket az Oktatási Csoport ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) részére lehet megküldeni július 7-ig.

 

A 2017. évi általános felvételi eljárásban a mesterszakokra felvételizők részére 2017. június 12-16. között tartott felvételi elbeszélgetések részletes eredményei (pontszámai) a ebben a dokumentumban megtekinthetők. Az eredményekkel kapcsolatos észrevételeket az Oktatási Csoport ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) részére lehet megküldeni június 26-ig.

 

Szóbeli felvételi elbeszélgetések beosztása ebben a dokumentumban megtekinthető.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres („megfelelt” minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát, vagy nem ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakon végeztek, illetve végeznek. Az erről szóló igazolást kérjük feltölteni a felvi.hu oldalra és e-mail-ben jelezni a Dékáni Hivatal Oktatási Csoportjának ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) 2017. május 12-ig.

 

A rajzi alkalmassági vizsgát a 2017. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

 

2017. május 29-én

 

két csoportban (délelőtti és délutáni) tartjuk. A rajzi alkalmassági vizsgára szóló meghívót (behívólevél), a jelenléti lapot és a részletes beosztást az alábbiakban találja meg. A felvételi eljárás során a jelentkezők azonosítására a felvételi azonosítót (iktatószámot) használjuk, mely egy 310-zel kezdődő, 12 karakter hosszúságú számsor.

 

2017. május 29. 9:00 órakor kezdődő
"délelőtti" rajzi alkalmassági vizsga

2017. május 29. 12:00 órakor kezdődő
"délutáni" rajzi alkalmassági vizsga

Behívólevél

Behívólevél

Vizsgázók beosztása

Vizsgázók beosztása

Jelenléti lap

Jelenléti lap

 

A vizsgára a következőket hozza magával:

 • ceruzát, rajztáblát, legalább 2 db A/3 méretű rajzlapot, rajzszeget, radírt,
 • személyazonosság igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolványt (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély),
 • a jelenléti lapot kitöltve,
 • a behívólevelet,
 • igazolást a különeljárási díj befizetéséről (postai csekk feladóvevénye, vagy banki átutalási bizonylat nyomtatva, vagy egyéb igazolás).

 

Mesterszakok

 

A 2017. évi általános felvételi eljárásban – 2017. szeptemberi kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról

 

Leendő jelentkezőink számára 2016. októberében (a 2017. évi keresztféléves eljáráshoz kapcsolódan) átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterszakokról és felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei, kreditelismerési eljárás

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, részleges kreditelismeréssel elfogadottak, továbbá az előző két csoportba nem tartozók. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tantárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlapokkal és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a „2017A kreditelismerés – Jelentkező Neve” kifejezést feltüntetni.

 

Egyszerűsített kreditelismerési eljárás

 

Az előzetes kreditelismerési eljárás azon alapszak-mesterszak párosítások esetében, amelyek a jogszabály szerint részleges elismeréssel rendelkeznek, elegendő az egyszerűsített kreditelismerési eljárást kezdeményezni, ennek űrlapjai szakonként eltérőek (ha több mesterképzési szakra jelentkezik, akkor szakonként egy-egy űrlapot kell benyújtania):

 

gépészmérnöki mesterképzési szakra

energetikai mérnöki mesterképzési szakra

mechatronikai mérnöki mesterképzési szakra

gépészeti modellezés mesterképzési szak

épületgépészeti mesterképzési szak

ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szak

 

Általános kreditelismerési eljárás

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a felvezető tantárgyakról szóló tájékoztatóban, úgy az alábbi űrlap használatával általános kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követően kell teljesíteni.

Általános előzetes kreditelismerési eljárás űrlapja

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2017. július 12-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Többletpontok

 

Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2017. július 12-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés

 

A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2017. június 12-16. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez a 2016/17/2. félévben alapképzési oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2017. június 5-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük


A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege:            4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma:            10032000-01425279

Kedvezményezett neve:             BME

Átutalás közleménye:   Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás

 

Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról

A specializációk közötti választás részletes szabályai

Specializáció választási űrlap

 

További információk

 

Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2017. évi keresztféléves felvételi eljárás

 

A más karon vagy intézményben, illetve a Gépészmérnöki Karon korábban végzett (együttesen: külső) jelentkezők felvételi elbeszélgetéseinek pontszáma részletes bontásban ebben dokumentumban megtalálható.

 

A külső, ill. korábban végzett jelentkezők számára szervezett felvételi elbeszélgetés részletes beosztása ebben a dokumentumban elérhető. Amennyiben a beosztással kapcsolatban kérdése, észrevétele van (pl. más napon szeretné a felvételi teljesíteni), jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

 

A választható specializációk és a választási eljárás leírása, valamint a létszámkorlátok a Tájékoztatóban megtalálható.

 

Ezen az oldalon a 2017. februárban induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2016. november 7. és 2017. január 19. (vonalhúzás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

Mesterszakok

 

A 2017. évi keresztféléves felvételi eljárásban – 2017. februári kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról

 

Leendő jelentkezőink számára 2016. október 27-én átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterképzésről és a felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, valamint részleges kreditelismeréssel elfogadottak. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a dokumentumban vagy szerepel ugyan, de az alapképzéséhez kapcsoltan olyan felvezető tárgyak is szerepelnek benne, amelyeket – akár más néven – teljesített, úgy az alábbi űrlap használatával ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követő 2 féléven belül kell teljesíteni.

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlap és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a "2017K kreditelismerés" kifejezést feltüntetni.

 

Előzetes kreditelismerési eljárás kérésére szolgáló űrlap

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2017. január 10-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres ("megfelelt" minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát. Akik ipari termék- és formatervező vagy építészmérnöki alapképzési szakon szereztek vagy szereznek oklevelet, azok mentesülnek a rajzi alkalmassági vizsga alól. A korábbi sikeres alkalmassági vizsgáról szóló igazolást kérjük megküldeni a Dékáni Hivatal címére 2016. december 6-ig, valamint feltölteni a felvi.hu rendszerébe. Akik ilyen rajzi alkalmassági igazolással nem rendelkeznek, azok számára a szükséges vizsgát megszervezzük.

 

Rajzi alkalmassági vizsgát a 2017. évi keresztféléves felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

2016. december 12-én 10:00 órai kezdettel

tartunk, melyre minden érintett jelentkezőnek külön meghívót és tájékoztató elektronikus levelet (e-mail) küldünk.

 

Többletpontok

 

Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2016. január 10-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés

 

A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2016. december 12-16. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez 2016/17/1. félévben alapképzési oklevelet vagy főiskolai oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2016. december 6-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük

 

A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

 

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege: 4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01425279

Kedvezményezett neve: BME

Átutalás közleménye: Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás

 

Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról és a választási eljárásról

 

A specializációk közötti választás részletes szabályai

 

Specializáció választási űrlap

 

További információk

 

Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2016. évi általános felvételi eljárás

 

Specializáció-választási eredmények és besorolási döntések ebben a dokumentumban megtekinthetők.

 

 

A Kar mesterképzési szakjaira jelentkezők részére a záróvizsgával együtt megtartott felvételi elbeszélgetések részletes eredményei (pontszámai) ebben a dokumentumban megtekinthetők.

 

 

A 2016. június 13-17. között, a Kar mesterképzési szakjaira jelentkezők részére megtartott felvételi elbeszélgetések részletes eredményei (pontszámai) ebben a dokumentumban megtekinthetők.

 

A rajzi alkalmassági vizsga eredményei ebben a dokumentumban érhetők el.

 

Ezen az oldalon a 2016. szeptemberben induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2016. április 10. és 2016. augusztus 12. (specializáció besorolás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

A Felvételi elbeszélgetések részletes beosztása elérhető ebben a dokumentumban.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres („megfelelt” minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát vagy nem ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakon végezte, illetve végeznek. Az erről szóló igazolást kérjük feltölteni a felvi.hu oldalra és e-mail-ben jelezni a Dékáni Hivatal Oktatási Csoportjának ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) 2016. május 13-ig.

 

A rajzi alkalmassági vizsgát a 2016. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

 

2016. május 30-án

 

két csoportban (délelőtti és délutáni) tartjuk. A rajzi alkalmassági vizsgára szóló meghívót (behívólevél), a jelenléti lapot és a részletes beosztást az alábbiakban találja meg. A felvételi eljárás során a jelentkezők azonosítására a felvételi azonosítót (iktatószámot) használjuk, mely egy 310-zel kezdődő, 12 karakter hosszúságú számsor.

 

2016. május 30. 9:00 órakor kezdődő
"délelőtti" rajzi alkalmassági vizsga

2016. május 30. 12:00 órakor kezdődő
"délutáni" rajzi alkalmassági vizsga

Behívólevél

Behívólevél

Vizsgázók beosztása

Vizsgázók beosztása

Jelenléti lap

Jelenléti lap

 

A vizsgára a következőket hozza magával:

 • ceruzát, rajztáblát, legalább 2 db A/3 méretű rajzlapot, rajzszeget, radírt,
 • személyazonosság igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolványt (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély),
 • a jelenléti lapot kitöltve,
 • a behívólevelet,
 • igazolást a különeljárási díj befizetéséről (postai csekk feladóvevénye, vagy banki átutalási bizonylat nyomtatva, vagy egyéb igazolás).

Mesterszakok


A 2016. évi általános felvételi eljárásban – 2016. szeptemberi kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról


Leendő jelentkezőink számára 2015. október 19-én átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

Tájékoztató a mesterszakokról és felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, valamint részleges kreditelismeréssel elfogadottak. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tantárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a dokumentumban vagy szerepel ugyan, de az alapképzéséhez kapcsoltan olyan felvezető tárgyak is szerepelnek benne, amelyeket – akár más néven – teljesített, úgy az alábbi űrlap használatával ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követő két féléven belül kell teljesíteni.

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlap és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a „2016A kreditelismerés – Jelentkező Neve” kifejezést feltüntetni.

Előzetes kreditelismerési eljárás kérésére szolgáló űrlap

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2016. július 12-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Többletpontok


Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2016. július 12-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés


A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2016. június 13-17. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez a 2015/16/2. félévben alapképzési oklevelet vagy főiskolai oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2016. június 3-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása (elérhető május 30-tól)

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük


A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja


A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

Átutalás összege:            4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma:            10032000-01425279

Kedvezményezett neve:             BME

Átutalás közleménye:   Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás


Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról. FIGYELEM! A tájékoztató a 2016K eljárásra vonatkozó határidőket tartalmaz. Ezeket hagyja figyelmen kívül!

A specializációk közötti választás részletes szabályai

Specializáció választási űrlap

 

További információk


Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2016. évi keresztféléves felvételi eljárás

 

Ezen az oldalon a 2016. februárban induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2015. november 2. és 2016. január 20. (vonalhúzás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

Mesterképzési szakok specializáció-választási eredményei (besorolási döntései).

 

Frissítettük és közzétettük az aktuális Specializáció-választási Tájékoztatónkat!

 

A 2016. január 4-6. között a záróvizsgával együttesen tartott felvételi elbeszélgetések eredményei.

A 2015. december 14-17. között tartott felvételi elbeszélgetések eredményei.

A táblázatban található eredmények csak az egyik összetevőjét képezik a felvételi pontszámnak, amely számításának módja itt megtalálható.

 

Mesterszakok

 

A 2016. évi keresztféléves felvételi eljárásban – 2016. februári kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról

 

Leendő jelentkezőink számára 2015. október 19-én átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterszakokról és felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, valamint részleges kreditelismeréssel elfogadottak. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a dokumentumban vagy szerepel ugyan, de az alapképzéséhez kapcsoltan olyan felvezető tárgyak is szerepelnek benne, amelyeket – akár más néven – teljesített, úgy az alábbi űrlap használatával ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követő 2 féléven belül kell teljesíteni.

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlap és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a "2016K kreditelismerés" kifejezést feltüntetni.

 

Előzetes kreditelismerési eljárás kérésére szolgáló űrlap

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2016. január 6-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres ("megfelelt" minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát. A korábbi sikeres alkalmassági vizsgáról szóló igazolást kérjük megküldeni a Dékáni Hivatal címére 2015. december 7-ig, valamint feltölteni a felvi.hu rendszerébe. Akik ilyen rajzi alkalmassági igazolással nem rendelkeznek, azok számára a szükséges vizsgát megszervezzük.

 

Rajzi alkalmassági vizsgát a 2016. évi keresztféléves felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

2015. december 14-én délelőtt

tartunk, melyre minden érintett jelentkezőnek külön meghívót és tájékoztató elektronikus levelet (e-mail) küldünk.

 

Többletpontok

 

Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2016. január 7-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés

 

A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2015. december 14-18. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez 2015/16/1 félévben alapképzési oklevelet vagy főiskolai oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2015. december 7-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük

 

A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

 

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege: 4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01425279

Kedvezményezett neve: BME

Átutalás közleménye: Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás

 

Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról (Specializáció-választási Tájékoztató 2016K)

A specializációk közötti választás részletes szabályai

Specializáció választási űrlap

 

További információk

 

Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2015. évi általános felvételi eljárás

 

A 2015. május 28-i rajzi alkalmassági vizsgák eredményei

 

Ezen az oldalon a 2015. szeptemberben induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2015. március 10. és 2015. július 24. (vonalhúzás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

A Felvételi elbeszélgetések részletes beosztása elérhető ebben a dokumentumban.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres („megfelelt” minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát. A korábbi sikeres alkalmassági vizsgáról szóló igazolást kérjük megküldeni a Dékáni Hivatal címére ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) 2015. május 15-ig.

 

A rajzi alkalmassági vizsgát a 2015. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

 

2015. május 28-án

 

két csoportban (délelőtti és délutáni) tartjuk. A rajzi alkalmassági vizsgára szóló meghívót (behívólevél), a jelenléti lapot és a részletes beosztást az alábbiakban találja meg. A felvételi eljárás során a jelentkezők azonosítására a felvételi azonosítót (iktatószámot) használjuk, mely egy 310-zel kezdődő, 12 karakter hosszúságú számsor.

 

2015. május 28. 9:00 órakor kezdődő
"délelőtti" rajzi alkalmassági vizsga

2015. május 28. 14:00 órakor kezdődő
"délutáni" rajzi alkalmassági vizsga

Behívólevél

Behívólevél

Vizsgázók beosztása

Vizsgázók beosztása

Jelenléti lap

Jelenléti lap

 

A vizsgára a következőket hozza magával:

 • ceruzát, rajztáblát, legalább 2 db A/3 méretű rajzlapot, rajzszeget, radírt,
 • személyazonosság igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolványt (személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély),
 • a jelenléti lapot kitöltve,
 • a behívólevelet,
 • igazolást a különeljárási díj befizetéséről (postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási bizonylat nyomtatva vagy egyéb igazolás).

 

Mesterszakok


A 2015. évi általános felvételi eljárásban – 2015. szeptemberi kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról


Leendő jelentkezőink számára 2014. október 28-án átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterszakokról és felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei

 

Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, valamint részleges kreditelismeréssel elfogadottak. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a dokumentumban vagy szerepel ugyan, de az alapképzéséhez kapcsoltan olyan felvezető tárgyak is szerepelnek benne, amelyeket – akár más néven – teljesített, úgy az alábbi űrlap használatával ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követő 2 féléven belül kell teljesíteni.

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlap és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a „2015A kreditelismerés” kifejezést feltüntetni.

 

Előzetes kreditelismerési eljárás kérésére szolgáló űrlap

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2015. július 9-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon


Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres („megfelelt” minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát. A korábbi sikeres alkalmassági vizsgáról szóló igazolást kérjük megküldeni a Dékáni Hivatal címére 2015. május 5-ig, valamint feltölteni a felvi.hu rendszerébe. Akik ilyen rajzi alkalmassági igazolással nem rendelkeznek, azok számára a szükséges vizsgát megszervezzük.

 

A rajzi alkalmassági vizsgát a 2015. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

2015. május 28-án

tartunk, melyre minden érintett jelentkezőnek külön meghívót és tájékoztató elektronikus levelet (e-mail) küldünk.

 

Többletpontok


Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2015. július 9-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében, aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés


A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2015. június 15-19. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez a 2014/15/2. félévben alapképzési oklevelet vagy főiskolai oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2015. június 5-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük


A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

 

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik, mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja


A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

Átutalás összege:            4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma:            10032000-01425279

Kedvezményezett neve:             BME

Átutalás közleménye:   Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás


Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról

 

A specializációk közötti választás részletes szabályai

 

Specializáció választási űrlap

 

További információk


Amennyiben további kérdése, vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen, vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

 

2015. évi keresztféléves felvételi eljárás

 

A Felvételi elbeszélgetések részletes beosztása elérhető ebben a dokumentumban.

 

Ezen az oldalon a 2015. februárban induló mesterképzésekbe történő felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze. A 2014. november 3. és 2015. január 22. (vonalhúzás) közötti időszakban folyamatosan frissítjük az itt található információkat és dokumentumokat.

 

Mesterszakok

 

A 2015. évi keresztféléves felvételi eljárásban – 2015. februári kezdéssel – a Gépészmérnöki Kar által gondozott alábbi mesterképzési szakokra lehet jelentkezni:

Tájékoztató a felvételi eljárásról és az indított szakokról

 

Leendő jelentkezőink számára 2014. október 28-án átfogó tájékoztató előadást tartottunk a mesterképzésekről, a mesterképzésbe történő felvételi eljárásról, a felvételi pontok meghatározásáról, valamint a mesterszakokon belül választható specializációkról. E tájékoztatón vetített prezentációt erről az oldalról is elérheti a következő dokumentumban:

 

Tájékoztató a mesterszakokról és felvételi eljárásról

 

A felvétel sajátos feltételei


Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, valamint részleges kreditelismeréssel elfogadottak. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a dokumentumban vagy szerepel ugyan, de az alapképzéséhez kapcsoltan olyan felvezető tárgyak is szerepelnek benne, amelyeket – akár más néven – teljesített, úgy az alábbi űrlap használatával ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat, amiket a sikeres felvételt követő 2 féléven belül kell teljesíteni.

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, az alábbi űrlap és szükséges mellékletek Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő beküldésével lehet kezdeményezni. Az üzenet tárgyában szíveskedjenek a "2015K kreditelismerés" kifejezést feltüntetni.

 

Előzetes kreditelismerési eljárás kérésére szolgáló űrlap

 

Az előzetes kreditelismerésről szóló határozatot legkésőbb 2015. január 8-ig kell a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres ("megfelelt" minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát. A korábbi sikeres alkalmassági vizsgáról szóló igazolást kérjük megküldeni a Dékáni Hivatal címére 2014. november 28-ig, valamint feltölteni a felvi.hu rendszerébe. Akik ilyen rajzi alkalmassági igazolással nem rendelkeznek, azok számára a szükséges vizsgát megszervezzük.

 

Rajzi alkalmassági vizsgát a 2015. évi keresztféléves felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

2014. december 15-én

tartunk, melyre minden érintett jelentkezőnek külön meghívót és tájékoztató elektronikus levelet (e-mail) küldünk.

 

Többletpontok


Minden mesterszak esetében legfeljebb 10 többletpont adható a következő jogcímeken:

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) írásbeli : 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) szóbeli: 1 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 • intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Olimpia 1-3. hely: 5 pont
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 4 pont
 • OTDK: 2 pont
 • Pro Scientia aranyérem: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai publikáció: 4 pont
 • szakmai tevékenység: 3 pont
 • szakmai tudományos munka: 5 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A többletpontok megítéléséhez szükséges igazolásokat a felvi.hu rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2015. január 8-ig. Többletpont kizárólag a felvi.hu-ra feltöltött igazolások alapján adható. Nyelvvizsgák esetében az összes nyelvvizsga bizonyítványt kérjük feltölteni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik volt szükséges az oklevél kiadásához és melyik ér többletpontot, mint többletteljesítmény. Azon jelentkező esetében aki egy középfokú nyelvvizsga bizonyítványt tölt fel azt vélelmezzük, hogy az az oklevélhez volt szükséges, így többletpontot nem eredményez.

 

Felvételi elbeszélgetés


A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk elektronikus levélben (e-mail) majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2014. december 15-19. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk. A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. Aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen korábban szerzett, illetve aki más intézményben vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másik karán szerez 2014/15/1 félévben alapképzési oklevelet vagy főiskolai oklevelet, annak szakdolgozatát legkésőbb 2014. december 5-ig kell elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A csatolt állomány elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét, és felvételi azonosítóját. Az elküldött állomány mérete a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb állomány kíván küldeni, azt előzetesen jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött üzenetben, így más módon tudjuk biztosítani az állomány fogadását.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása

 

A felvételi elbeszélgetések sajátosságai és értékelésük

 

A felvételi beszélgetésen az alapképzési oklevél megszerzésekor, vagy más megelőző (főiskolai vagy egyetemi) képzés keretében készített szakdolgozatát (diplomamunkáját) kell ismertetnie (max. 10-15 perc). Az ismertetéshez (prezentációhoz) számítógép és projektor áll rendelkezésére. Az ismertető után az Eljáró Felvételi Bizottság a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel.

 

A gépészeti modellezés (angol nyelven) mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. A felvételi elbeszélgetés ezen a szakon angol nyelven történik. Azokat a jelentkezőket, akik a gépészeti modellezés mesterképzési szakot – akár más szakok mellett – megjelölik mindenképpen az angol nyelvű felvételi elbeszélgetésre hívják be.

 

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak kivételével a felvételi elbeszélgetések pontozásos értékelése az alábbiak szerint történik:

 1. Szakdolgozat érdemjegye vagy a szakdolgozat készítésre megállapított érdemjegy. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (lényegkiemelés, önálló tevékenység bemutatása, szakmai teljesítmény, max. 10 pont)
 4. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (szabatos fogalmazás, gördülékeny, közérthető előadásmód, szakmai/szaknyelvi stílus, a prezentáció minősége max. 5 pont)
 5. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző/érvelő képesség) (max. 10 pont)
 6. A szakdolgozat idegen nyelvű (írásos) összefoglalója (max. 5 pont)
 7. Egyéb, pontot érdemlő ismeret (a képzésen túlmutató ismeret, motiváció, max. 5 pont).

A felvételi beszélgetés pontjainak számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon:

 1. Szakdolgozat érdemjegye. Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont)
 2. A felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont)
 3. A szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont)
 4. A szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont)
 5. Az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: prezentáció+tabló) (max. 5 pont)
 6. A bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont)
 7. Portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb, a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).

Ezen a szakon a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozza magával az eddigi munkáiból összeállított portfólióját.

 

A felvételi elbeszélgetés díja

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege: 4000 Ft

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01425279

Kedvezményezett neve: BME

Átutalás közleménye: Felvételi azonosító ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás

 

Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

 

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról (Szakirányválasztási Tájékoztató 2015K)

A specializációk közötti választás részletes szabályai

Specializáció választási űrlap

 

További információk

 

Amennyiben további kérdése vagy közlendője van a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban, jelezze az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy telefonon a 463-3895, ill. 463-2631 számon.

  

Az ipari terméktervező mesterképzési szakra jelentkezőknek a 2014. május 29-én tartott rajzi alkalmassági vizsga részletes eredményei ebben a dokumentumban megtekinthetők. Az elért eredményről minden érintettnek levélpostai úton írásos határozatot küldünk. Ezt a határozatot kell elektronikus formában a felvi.hu rendszerébe feltölteni.

 

Felvételi beszélgetések


A Kar mesterképzési szakjaira az általános felvételi eljárásban jelentkezést benyújtó külső intézményben, ill. korábban végzett felvételizők számára a felvételi elbeszélgetéseket 2014. június 16-17. között tartjuk. A felvételi beszélgetéssel kapcsolatos tudnivalókat a behívólevél foglalja össze.

 

A jelentkezők szakok és felvételi bizottságok szerinti beosztását, valamint a felvételi beszélgetés értékelésének szempontjait az erről szóló tájékoztatónk tartalmazza.

A jelentkezőknek 2014. július 25-ig lehetőségük lesz az őket leginkább érdeklő specializáció kiválasztására az erre szolgáló űrlap segítségével.

A mesterképzési szakokon (kivéve ipari terméktervező) több specializáció közül kell választani. A választást megkönnyítendő részletes Szakirányválasztási Tájékoztatót állítottunk össze.

 

Rajzi alkalmassági vizsga az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon


Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakon a felvétel elengedhetetlen feltétele a sikeres („megfelelt” minősítésű) rajzi alkalmassági vizsga megléte. Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajzi alkalmassági vizsgát. A korábbi sikeres alkalmassági vizsgáról szóló igazolást kérjük megküldeni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. 2014. május 15-ig.

 

A rajzi alkalmassági vizsgát a 2014. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan kizárólag

 

2014. május 29-én

 

két csoportban (délelőtti és délutáni) tartjuk. A rajzi alkalmassági vizsgára szóló meghívót (behívólevél), a jelenléti lapot és a részletes beosztást az alábbiakban találja meg. A felvételi eljárás során a jelentkezők azonosítására a felvételi azonosítót (iktatószámot) használjuk, mely egy 310-zel kezdődő, 12 karakter hosszúságú számsor.

 

2014. május 29. 9:00 órakor kezdődő

"délelőtti" rajzi alkalmassági vizsga

2014. május 29. 14:00 órakor kezdődő

"délutáni" rajzi alkalmassági vizsga

Behívólevél

Behívólevél

Vizsgázók beosztása

Vizsgázók beosztása

Jelenléti lap

Jelenléti lap

 

A vizsgára a következőket hozza magával:

 • ceruzát, rajztáblát, legalább 2 db A/3 méretű rajzlapot, rajzszeget, radírt,
 • személyazonosság igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolványt (személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély),
 • a jelenléti lapot kitöltve,
 • a behívólevelet,
 • igazolást a különeljárási díj befizetéséről (postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási bizonylat nyomtatva vagy egyéb igazolás).

 

2014. évi általános felvételi eljárás


A Gépészmérnöki Kar hat mesterszakon hirdet meg képzéseket a 2014/2015. tanév 1. félévére, 2014. szeptemberi kezdéssel, melyek a következők:

A felvételiről és a szakokról részletesebb információk a Tájékoztatónkban találhatók.

 

A felvétel sajátos feltételei


Az egyes mesterképzési szakokra – legalább – alapképzési szakon szerzett végzettség birtokában lehet bekerülni. Az egyes alapszakok a kiválasztott mesterszak vonatkozásában lehetnek feltétel nélkül, teljes kreditelismeréssel elfogadottak, valamint részleges kreditelismeréssel elfogadottak. A részleges kreditelismeréssel elfogadott alapszakokat, valamint az ilyen esetben a mesterképzésbe történő felvétel után teljesítendő ún. felvezető tárgyakat külön tájékoztató foglal össze:

 

Tájékoztató a mesterképzés bementi feltételeiről és a felvezető tárgyakról

 

Amennyiben az Ön alapképzése nem szerepel a dokumentumban vagy szerepel ugyan, de az alapképzéséhez kapcsoltan olyan felvezető tárgyak is szerepelnek benne, amelyeket – akár más néven – teljesített, úgy az alábbi űrlap használatával ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek keretében megállapítjuk, hogy

 1. felvehető-e az adott mesterszakra az alapszakos végzettsége alapján és
 2. előírjuk a szükséges felvezető tárgyakat.

Előzetes kreditelismerési eljárás kérésére szolgáló űrlap

Az ipari terméktervező mérnöki mesterszakra csak az vehető fel, aki eredményes rajzi alkalmassági vizsgával rendelkezik.

 

Felvételi elbeszélgetés


A mesterszakokra történő belépéshez felvételi elbeszélgetésen kell részt venni. Az elbeszélgetésekre külön meghívót küldünk majd minden olyan jelentkezőnek, aki nem ebben a félévben vagy nem a BME Gépészmérnöki Karán tesz záróvizsgát. Az elbeszélgetések részletes beosztását – melyekre 2014. június 16-20. között kerül sor –, ezen az oldalon is nyilvánosságra hozzuk.

 

Felvételi elbeszélgetések beosztása

 

A felvételi elbeszélgetés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási díjat kell fizetni, melyet szíveskedjék átutalni a következők szerint:

 

Átutalás összege: 4000 Ft
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01425279
Kedvezményezett neve: BME
Átutalás közleménye: Befizető neve ÉS Költséghely: 21752-20-071

 

Specializáció választás


Sikeres felvételi esetén a jelentkezőknek lehetőségük lesz egy specializáció megválasztására. A specializáció választását a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg, oly módon, hogy – azoknál a szakoknál melyre jelentkezést nyújtott be – szakonként a felsorolt specializációk mellett 1., 2. vagy 3 sorszámmal megjelöli az elképzeléseinek legmegfelelőbb specializációt. A sorszám egyben választási sorrend is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gépészmérnöki Kar a specializációkat csak megfelelő számú jelentkező (legalább 5 fő) esetén indítja és egyes specializációk csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni. Az ipari terméktervező mérnöki mesterszak esetén nem kell specializációt megjelölni, a gépészeti modellezés mesterszakon pedig két – egyenrangú – specializációra történik a besorolás.

Részletes tájékoztató az egyes specializációkról (feltöltés alatt)

Részletes választási szabályok

Specializáció választási űrlap

 

Az előző felvételi eljárás eredményei


A 2014. évi keresztféléves felvételi eljárásban minden korábbi felvételihez képest több, összesen 344 hallgató került felvételre. A felvettek szakok közötti megoszlását az alábbi ábra mutatja.

A 2014K eljárásban felvettek megoszlása szakonként

 

A felvettek átlagos felvételi pontszámát szakonként – a 100 pontos rendszerben – az alábbi ábra szemlélteti:

 

Felvettek átlagos pontszáma szakonként

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR | Template by Joomla Templates